3D MODELIRANJE

Naše storitve 3D Modeliranja

Hitra izdelava prototipa v digitalni 3D obliki in izrisa v 2D dokumentaciji.

3D CAD Modeliranje

je proces kreiranja 3D modelov izdelkov z uporabo računalniškega programa za CAD (Computer-Aided Design). Ta proces običajno zajema konceptualizacijo, analizo, modeliranje, simulacije, izdelavo prototipa, optimizacijo in proizvodnjo.

3D modelirannje konstrukcij

Izdelava manjših konstrukcij v 3D obliki ter tudi v končni fazi v 2D obliki.

3D modeliranje iz podatkov Tehnične dokumentacije

je proces, kjer se uporablja tehnične risbe, tehnične podatke in druge informacije iz tehnične dokumentacije za kreiranje 3D modela izdelka.

3D modeliranje Pločevine

Izdelujemo tudi 3D modele iz pločevin iz katerih lahko tudi naredimo Tehnično dokumentacijo v 2D obliki

3D modeliranje iz skice ali slike

je proces, ki uporablja 2D risbo ali sliko za kreiranje 3D modela izdelka. Pri skici potrebujemo približno idejno zasnovo iz več detajlov, ter pripadajočimi merami.

Izdelava 2D Tehnične dokumentacije

Glede na vaše želje naredimo 2D risbe iz 3D CAD modela.

3D CAD Modeliranje

3D CAD modeliranje je proces kreiranja virtualnih 3D modelov izdelkov z uporabo računalniškega programja za
CAD (Computer-Aided Design). Postopek priprave 3D CAD modela običajno vključuje naslednje korake:

  1. Konceptualizacija: Izdelavo začetnih skic in idej za izdelek.

  2. Analiza: Analizo potencialnih oblik, dimenzij, materialov in drugih lastnosti izdelka.

  3. Modeliranje: Izdelavo 3D modela izdelka z uporabo CAD programa.

  4. Simulacije: Izvedba simulacij za preizkušanje oblik in lastnosti izdelka.

  5. Izdelava prototipa: Izdelava fizičnega prototipa izdelka iz 3D modela.

  6. Optimizacija: Optimizacija oblike in lastnosti izdelka z uporabo simulacij in testiranja prototipa.

  7. Proizvodnja: Izdelava serije izdelkov na podlagi končnega 3D modela.

Tehnologije, ki se uporabljajo za izdelavo 3D CAD modelov, vključujejo računalniške programe za CAD, 3D skeniranje, 3D tiskanje in druge tehnologije za izdelavo prototipov.

Pokličite nas za več informacij in z veseljem bomo našli rešitev za vaš izziv.

Tehnična dokumentacija

Dokumentacija iz 3D CAD modela je skupina dokumentov in informacij, ki opisujejo 3D model izdelka in njegove lastnosti. Dokumentacija lahko vključuje tehnične risbe, tehnične podatke, opise delov in sestavnih elementov, informacije o materialih, tehnične specifikacije in druge pomembne podatke. Prav tako lahko vključuje 3D modele in animacije za boljše razumevanje izdelka.

Dokumentacija iz 3D CAD modela se običajno uporablja za različne namene, kot so proizvodnja, vzdrževanje, popravila, patentiranje in prodaja izdelkov. Je ključni del procesa izdelave izdelkov in je potrebna za prenos informacij med različnimi skupinami, ki so vključene v projekt, kot so oblikovalci, inženirji, proizvodni delavci in kupci.

Dokumentacija iz 3D CAD modela se lahko shrani v različnih formatih, kot so PDF, DWG, STEP in STL, ki omogočajo enostavno deljenje in prenos podatkov med različnimi osebami in napravami.